31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

232070
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
70
248
1809
227784
3227
11874
232070

Your IP: 3.233.239.102
Server Time: 2020-04-11 02:18:27

เข้าสู่ระบบ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์และะการจัดการมูลฝอยทั่วไป

  

เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒

และเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางดังนี้

๑. ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔ ๑๔๙๒๘๙
๒. ทางไปรษณีย์ส่งถึง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ๓๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๕๐

 

๓. ด้วยตนเองที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม


 **    ประกาศ  เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

(หน้าที่ 2 ) เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

 **    ประกาศ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(หน้าที่ 2) เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ร่างข้อบัญญัติ

           การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒

           การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

 

โดยขอรับแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม หรือดาวน์โหลดได้ที่ 

   **    แบบแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่่างข้อบัญญัติ    **


********** และสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ***********

 
 

 

เนื้อหาที่มีการเผยแพร่ล่าสุด...

PraChaSamPhan New

การมอบอำนาจให้รองปลัด

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ที่ 43/2559 เรื่อง...

การใช้น้ำอย่างประหยัด

การใช้น้ำอย่างประหยัด

  ดาวโหลดได้ที่นี่... 10...

มอบอำนาจของนายกให้รองนายก

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ที่ 196/2559  เรื่อง...

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

ด่าวโหลดได้ที่นี่...                  ...

 • การมอบอำนาจให้รองปลัด

  Wednesday, 13 April 2016 17:51
 • การใช้น้ำอย่างประหยัด

  การใช้น้ำอย่างประหยัด

  Thursday, 12 May 2016 14:31
 • มอบอำนาจของนายกให้รองนายก

  Tuesday, 31 May 2016 17:47
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

  Friday, 02 December 2016 20:11
 • ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

  ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

  Monday, 05 December 2016 21:00

KijJaKram New2

SorbRaKaJadSuea New

PraKard Letter

 หนังสือราชการ 

    

facebook 

 

facebook อบต.กระเทียม