31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

228347
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
189
374
563
224482
11378
9182
228347

Your IP: 34.239.172.52
Server Time: 2020-03-30 19:18:43

เข้าสู่ระบบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

 

 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

                      ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2562  โดยได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น

                     บัดนี้การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินฯ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ฯ ดังต่อไปนี้

                   ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

1

02

นางภัทรทิยา ห้องขวาง

 

2

03

นางวรัญญา หาญยิ่ง

 

3

04

นางสาวฐิติมา สุขเติม

 

4

05

นางไพเราะ สุธรรม

 

5

08

นางจินตนา สุนทรสวัสดิ์

 

6

19

นางเอื้อมพร สุนทรสวัสดิ์

 

 

2.พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ภารโรง)

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

1

01

นายหิ่ง พวงพันธ์

 

                 ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่.......

 *****ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2*****
เนื้อหาที่มีการเผยแพร่ล่าสุด...

PraChaSamPhan New

การมอบอำนาจให้รองปลัด

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ที่ 43/2559 เรื่อง...

การใช้น้ำอย่างประหยัด

การใช้น้ำอย่างประหยัด

  ดาวโหลดได้ที่นี่... 10...

มอบอำนาจของนายกให้รองนายก

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ที่ 196/2559  เรื่อง...

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

ด่าวโหลดได้ที่นี่...                  ...

 • การมอบอำนาจให้รองปลัด

  Wednesday, 13 April 2016 17:51
 • การใช้น้ำอย่างประหยัด

  การใช้น้ำอย่างประหยัด

  Thursday, 12 May 2016 14:31
 • มอบอำนาจของนายกให้รองนายก

  Tuesday, 31 May 2016 17:47
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

  Friday, 02 December 2016 20:11
 • ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

  ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

  Monday, 05 December 2016 21:00

KijJaKram New2

SorbRaKaJadSuea New

PraKard Letter

 หนังสือราชการ 

    

facebook 

 

facebook อบต.กระเทียม