31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

228361
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
203
374
577
224482
11392
9182
228361

Your IP: 34.239.172.52
Server Time: 2020-03-30 19:43:33

เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญตำบลกระเทียม

 


           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เป็นตำบลที่มีความหลากหลายด้านศิลปะวัฒนธรรม ที่มี ปราสาทหมื่นชัย ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ และหลวงปู่เจียม ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าว  ประชาชนทุกช่วงอายุ สนใจในการนำการทอผ้ามาเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เสริมและรายได้หลักต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสะท้อนความรู้สึกและความคิดเห็นของความเป็นตำบลกระเทียม และแสดงออกถึงจิตสำนึกอันดีต่อท้องถิ่นออกมาในรูปแบบของคำขวัญ เพื่อไว้ใช้ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ  โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ต่างๆ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้


pdf1. ประกาศ การประกวดคำขวัญตำบลกระเทียม

 

pdf2. ใบสมัครเนื้อหาที่มีการเผยแพร่ล่าสุด...

PraChaSamPhan New

การมอบอำนาจให้รองปลัด

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ที่ 43/2559 เรื่อง...

การใช้น้ำอย่างประหยัด

การใช้น้ำอย่างประหยัด

  ดาวโหลดได้ที่นี่... 10...

มอบอำนาจของนายกให้รองนายก

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ที่ 196/2559  เรื่อง...

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

ด่าวโหลดได้ที่นี่...                  ...

 • การมอบอำนาจให้รองปลัด

  Wednesday, 13 April 2016 17:51
 • การใช้น้ำอย่างประหยัด

  การใช้น้ำอย่างประหยัด

  Thursday, 12 May 2016 14:31
 • มอบอำนาจของนายกให้รองนายก

  Tuesday, 31 May 2016 17:47
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

  Friday, 02 December 2016 20:11
 • ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

  ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่

  Monday, 05 December 2016 21:00

KijJaKram New2

SorbRaKaJadSuea New

PraKard Letter

 หนังสือราชการ 

    

facebook 

 

facebook อบต.กระเทียม