ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

Display # 
Title Published Date Hits
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 (จุดแยกถนนใหญ่-ร้านค้า) 12 February 2018 176
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองยาว-กระเทียม (จุดร้านปัญญาพานิชย์-ต้นยางใหญ่) 12 February 2018 210
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ม.17 (ซอยร้านค้า) 11 January 2018 186
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านแยง หมู่ที่ 3 (ถนนเทพสุริยา) 11 January 2018 193
โครงการก่อสร้างรั้วศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 11 January 2018 170
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 11 January 2018 218
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัมย์ หมู่ที่ 7 12 February 2018 198
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 18 จุดร้าน 99 - สวนป่า 04 April 2018 188
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 12 February 2018 187
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมแผงกั้นนำ้ หมู่ที่ 16(จุดนานายบันลือ) 11 January 2018 164
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยต้นประดู่) 05 March 2018 192
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (ซอยคุ้มเล็ง บ้านยายโพ๊ะ) 23 April 2018 179
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ซอยรุ่งเรือง) 05 March 2018 172
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้น 2 จุด ม.7 (นายสาน พิศเพ็ง) 12 January 2018 261
โครงการก่อสร้างเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (ถนนเทพสุริยา) 12 January 2018 250
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้นน้ำ ม.16 12 January 2018 293
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 11 January 2017 216
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.17 12 January 2018 302
โครงการก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 12 January 2018 273
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.บ้านโนนสง่า ม.8 12 January 2018 269
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในตำบลกระเทียม 28 November 2017 282
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในตำบลกระเทียม 28 November 2017 256