Get Adobe Flash player

1211 

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

101030
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
320
241
1061
98542
4371
8443
101030

Your IP: 54.198.243.51
Server Time: 2018-07-18 20:31:19

เข้าสู่ระบบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 19 January 2018 1
ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวรับงานโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัมย์พัฒนา หมู่ที่ 7 04 April 2018 3
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัมย์พัฒนา หมู่ที่ 7 19 February 2018 1
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้น หมู่ที่ 16 จุดนานายบันลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 March 2018 2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้น หมู่ที่ 16 จุดนานายบันลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 January 2018 1
ประกาศประชาสัมพันธ์ วันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (วอยรุ่งเรือง) 10 April 2018 2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (วอยรุ่งเรือง) 19 March 2018 3
ประกาศประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ซอยต้นประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 23 April 2018 3
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ซอยต้นประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 16 March 2018 3
ประกาศประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 09 May 2018 3
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 16 March 2018 3
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 16 March 2018 3
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 16 March 2018 1
ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มรุ่มเย็น - จุดบ้านนายคลอง - บ้านนายคม)(ต่อโครงการเดิม 16 March 2018 12
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มรุ่มเย็น - จุดบ้านนายคลอง - บ้านนายคม)(ต่อโครงการเดิม 02 March 2018 11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 19 January 2018 12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 01 February 2017 33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 23 January 2017 37
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 20 January 2017 28
ประกาศประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบบกระเทียม 30 December 2016 28
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 08 March 2017 34
ประกาศรายชือผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 20 February 2017 23
ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 10 February 2017 25
ประกาศรายชือผู้ซื้อเอกสาร ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 09 February 2017 30
ประกาศประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 27 January 2017 27
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) 20 November 2017 52
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสาร ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 13 January 2017 22
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 08 November 2016 25
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 (ซอยประชาราษฏร์ ทิศใต้) 28 February 2017 50
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ซอยประชาราษฎร์ทิศใต้ 15 February 2017 23
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายบ้านหมื่นชัย หมู่ที่ 6 (จุดนาตาดำ - บ้านโคกวัด) 28 February 2017 51
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายบ้านหมื่นชัย หมู่ที่ 6 (จุดนาตาดำ - บ้านโคกวัด) 15 February 2017 24
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 40
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 15 February 2017 24
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 24
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 22
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 24
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 26
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ม.2-ม.13 15 February 2017 24
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2-ม.13 27 February 2017 25
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ม.2-ม.13 27 February 2017 24
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1-ม.13 01 March 2017 45
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2-ม.13 01 March 2017 32
ประกาศผลการสอบราคจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 - หมู่ 13 28 February 2017 44
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านตระเปียงเวง ม.4 - บ้านถนน ม.5 20 April 2017 274
ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ 05 May 2017 317
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการว่างท่อน้ำเพื่อการเกษตร 01 March 2017 72
ประกาศสอบราคาโครงการว่างท่อน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกรัมย์ หมู่ที่ 16 16 February 2017 74
ประกาศผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโนนสบาย ม.9 - บ้านโนนสำราญ ม.11 12 January 2017 345
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน 16 โครงการ 15 February 2017 420
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนสบาย หมู่ที่ 9 - 11 บ้านโนนสำราญ 27 December 2016 372
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.12 ต.กระเทียม 27 December 2016 429
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง ม.10 (สายทิศใต้หมู่บ้าน) 09 September 2016 261
โครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโนนสบาย หมู่ 9 12 September 2016 231
โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านโคกรัมย์ ม.7 08 September 2016 225
โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านกระเทียม ม.1 08 December 2016 356
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง ม.10 08 December 2016 393
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเตือม ม.21 (ถนนข้าวเหนียว) 08 December 2016 356
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านชัยมงคล - บ้านด่านเจริญ 08 December 2016 384
โครงการท่อระบายน้ำผ่าซีกบ้านสุขสบาย หมู่ที่ 20 08 December 2016 335
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสบายน้อย หมู่ที่ 14 (ถนนพรมสอนส์แจกบ้านยายไข่-หน้าโรงเรียน) 07 September 2016 235
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ลักบ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 19 (สายโคกโพธิ์ - ม.13) 09 September 2016 222
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 08 July 2015 246
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 03 July 2015 221
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง(สายบ้านหนองยาว-กระเทียม)) 28 June 2016 270
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง(สายกระเทียม-กัลเต็ล) 28 June 2016 268
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 (ซอยตาเปียน-ตาน้อย) 23 June 2016 269
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 (ถนนหนองระหาร) 23 June 2016 278
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง-โครงการซ่อมผิวทาง Asphaltic-concrete 09 June 2016 286
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง-บ้านหนองยาว-กระเทียม 08 June 2016 277
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง-กระเทียม-กันเต็ล 08 June 2016 276
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01 June 2016 247
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01 April 2016 234
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01 March 2016 227
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 10 February 2016 236
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 07 January 2016 233
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 10 December 2015 234
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 06 November 2015 236
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง 31 May 2016 256
แบบ ป.ป.ช.1 12 May 2016 241
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 04 May 2016 308
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ 04 May 2016 378
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน 04 May 2016 381
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ 02 May 2016 324
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 (ซอยกอบสุข) 11 April 2016 315
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้หมู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 11 April 2016 331
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 (ซอยตาเปียน-ตาน้อย) 11 April 2016 331
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเทียม ม.1(ถนนหนองระหาร) 11 April 2016 359
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง จำนวน 6 โครงการ 25 January 2016 372
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 30 November 2015 337
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านถนน ม.5 17 November 2015 337
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านกระเทียม ม.1 17 November 2015 339
ประกาศกำหนดราคากลาง ซ่อมผิวลาดยาง 17 November 2015 318
ประกาศประกาศกำหนดราคากลาง สร้างรั้ว ม.13 17 November 2015 282
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านถนน ม.5 - บ้านตระเปียงเวง ม.4 17 November 2015 317
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโคกรัมย์พัฒนา ถึง บ้านโคกปีืด 17 November 2015 304
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่หมู่ที่ 12 17 November 2015 290
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตระเปียงเวง ม.4 17 November 2015 306
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม ม.2 17 November 2015 287
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรั้วล้อมสระน้ำบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 13 16 November 2015 305