Get Adobe Flash player

 31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

172917
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
221
308
1392
169403
5398
10180
172917

Your IP: 18.212.239.56
Server Time: 2019-04-18 16:26:48

เข้าสู่ระบบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 27-013 ถนนสายกระเทียม - กันเต็ล 15 March 2019 7
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหนองระหาร หมู่ที่ 1 บ้านกระเทียม 05 March 2019 23
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านตระเปียงเวง-ถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 February 2019 37
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกโคกรัมย์พัฒนา-โคกปืด ตำบลบ้านจารย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 February 2019 34
ประกาศประกวดราคาจ้างกอ่สร้างวางท่อมุดเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 February 2019 34
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 20 สายสุขสบาย - บ้นโพธิ์ 22 February 2019 31
ประกาศผลการเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางจำนง แดงดา - นางพิกุล ศรีช่วย - หนองระหาร 05 February 2019 39
ประกาศผลการเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 (ถนนประชารวมใจ) 05 February 2019 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางจำนง แดงดา - นางพิกุล ศรีช่วย - หนองระหาร 05 February 2019 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น หมู่ที่ 1 จุดนาตาเมิน 05 February 2019 43
ประกาศผลการเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น หมู่ที่ 1 จุดนาตาเมิน 05 February 2019 47
ประกาศผลการเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 จุดร้านค้า-สะพาน 05 February 2019 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 จุดร้านค้า-สะพาน 05 February 2019 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 (ถนนประชารวมใจ) 05 February 2019 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ถนนฝั่่งตรงข้ามโรงเรียนกระเทียมวิทยา หมู่ที่ 2 05 February 2019 43
ประกาศผลการเสนอราคา การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนำ้ถนนฝั่่งตรงข้ามโรงเรียนกระเทียมวิทยา หมู่ที่ 2 05 February 2019 36
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 15 ซอยปัญญาเลิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 January 2019 39
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 20 สายสุขสบาย-บ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 January 2019 45
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 จุดร้านค้า - สะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 January 2019 58
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางจำนง แดงดา - นางพิกุล ศรีช่วย - หนองระหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 January 2019 52
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 20 บ้านสุขสบาย-บ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 January 2019 51
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ถนนประชารวมใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 January 2019 43
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายนำ้ถนนฝั่งตรงข้ามโรงเรียนกระเทียมวิทยา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 January 2019 50
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้น หมู่ที่ 1 จุดนาตาเมิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 January 2019 47
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 15 ซอยปัญญาเลิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 January 2019 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 13 November 2018 104
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 2 - ปราสาทหมื่นชัย 09 November 2018 82
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 2 - ประสาทหมื่นชัย 29 October 2018 118
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30 October 2018 121
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านหนองกุง ม.10 ตำบลกระเทียม - บ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก 28 September 2018 106
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านหนองกุง ม.10 ตำบลกระเทียม - บ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก 28 September 2018 97
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement in-place recycling) ถนนสายบ้านหนองกุง ม.10 ตำบลกระเทียม - บ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก 28 September 2018 104
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt concrete ม.10 ต.กระเทียม ถึงบ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก 17 September 2018 116
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt concrete ม.10 ต.กระเทียม ถึงบ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก 17 September 2018 96
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด (จุดแยกถนนลาดยางใหญ่ - ร้านค้า) 22 February 2018 122
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมแผงกั้น 2 จุด (จุดนานายสาน พิศเพ็ง) 22 January 2018 115
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงเรือนเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม 15 March 2018 111
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายหนองกุง-หนองยาว) ทางเข้าหมู่บ้านทิศใต้ ต่อจากโครงการเดิม 16 March 2018 117
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายหนองกุง-หนองยาว) ทางเข้าหมุ่่บ้านทิศใต้ ต่อจากโครงการเดิม 02 March 2018 116
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านถนน- เพชรจังวา) 16 March 2018 117
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านถนน- เพชรจังวา) 02 March 2018 114
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 18 จุดร้าน 99 ถึงสวนป่า 04 April 2018 131
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 18 จุดร้าน 99 ถึงสวนป่า 19 March 2018 125
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (วอยร้านค้า) 28 February 2018 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (ซอยร้านค้า) 19 January 2018 108
ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างรั้ว ศพด.ม.8 21 March 2018 119
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองยาว-กระเทียม (จุดร้านค้าปัญญาพานิชย์ - ต้นยางใหญ่) 09 May 2018 114
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 19 January 2018 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองยาว-กระเทียม (จุดร้านค้าปัญญาพานิชย์ - ต้นยางใหญ่) 22 February 2018 119
ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวรับงานโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัมย์พัฒนา หมู่ที่ 7 04 April 2018 135
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัมย์พัฒนา หมู่ที่ 7 19 February 2018 142
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้น หมู่ที่ 16 จุดนานายบันลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 March 2018 127
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้น หมู่ที่ 16 จุดนานายบันลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 January 2018 114
ประกาศประชาสัมพันธ์ วันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (วอยรุ่งเรือง) 10 April 2018 117
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (วอยรุ่งเรือง) 19 March 2018 133
ประกาศประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ซอยต้นประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 23 April 2018 126
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ซอยต้นประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 16 March 2018 113
ประกาศประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 09 May 2018 118
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 16 March 2018 128
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 16 March 2018 129
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 16 March 2018 132
ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มรุ่มเย็น - จุดบ้านนายคลอง - บ้านนายคม)(ต่อโครงการเดิม 16 March 2018 139
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มรุ่มเย็น - จุดบ้านนายคลอง - บ้านนายคม)(ต่อโครงการเดิม 02 March 2018 149
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 19 January 2018 146
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 01 February 2017 156
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 23 January 2017 136
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 20 January 2017 144
ประกาศประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบบกระเทียม 30 December 2016 139
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 08 March 2017 170
ประกาศรายชือผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 20 February 2017 121
ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 10 February 2017 139
ประกาศรายชือผู้ซื้อเอกสาร ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 09 February 2017 133
ประกาศประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 27 January 2017 138
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) 20 November 2017 214
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสาร ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 13 January 2017 138
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 08 November 2016 147
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 (ซอยประชาราษฏร์ ทิศใต้) 28 February 2017 217
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ซอยประชาราษฎร์ทิศใต้ 15 February 2017 124
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายบ้านหมื่นชัย หมู่ที่ 6 (จุดนาตาดำ - บ้านโคกวัด) 28 February 2017 214
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายบ้านหมื่นชัย หมู่ที่ 6 (จุดนาตาดำ - บ้านโคกวัด) 15 February 2017 126
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 167
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 15 February 2017 127
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 136
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 135
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 136
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 February 2017 135
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ม.2-ม.13 15 February 2017 162
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2-ม.13 27 February 2017 138
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ม.2-ม.13 27 February 2017 138
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1-ม.13 01 March 2017 209
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2-ม.13 01 March 2017 184
ประกาศผลการสอบราคจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 - หมู่ 13 28 February 2017 215
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านตระเปียงเวง ม.4 - บ้านถนน ม.5 20 April 2017 433
ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ 05 May 2017 492
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการว่างท่อน้ำเพื่อการเกษตร 01 March 2017 244
ประกาศสอบราคาโครงการว่างท่อน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกรัมย์ หมู่ที่ 16 16 February 2017 238
ประกาศผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโนนสบาย ม.9 - บ้านโนนสำราญ ม.11 12 January 2017 510
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน 16 โครงการ 15 February 2017 619
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนสบาย หมู่ที่ 9 - 11 บ้านโนนสำราญ 27 December 2016 565
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.12 ต.กระเทียม 27 December 2016 618