images 1     รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

 

และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

 

 


ดาวโหลดได้ที่นี่....

 

 pdfรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1