องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสต่อพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม


สามารถดาวโหลดได้ที่นี่...


pdfประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสต่อพนักงาน


IMG 7767