Display # 
Title Published Date Hits
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร(ช่วงปลดล็อค) 01 March 2021 80
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 15 July 2020 271
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2563 30 June 2020 276
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์และะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 13 December 2019 733
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายผู้บริหาร 08 November 2019 1162
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และภารโรง 09 September 2019 925
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 06 September 2019 1012
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ผช.ช่างโยธา/คนงานทั่วไป) 16 November 2018 1161
ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญตำบลกระเทียม 09 January 2019 1056
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 16 November 2018 1076

Subcategories

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

    องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร (ช่วงปลดล็อค)

    ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 28 เมษายน 2564

    ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 4406 0250


    ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่