รายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561คำอธิบาย: Image result for ปปชองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่... 

pdfรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561

pdfรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณพ.ศ.2561(รอบ 6 เดือน) 

pdfประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลกระเทียม4ปี(พ.ศ.2561-2564)