กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร.10 ๑๘๐๘๐๖ 0010

     เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ที่ทางอำเภอสังขะจัดขึ้น
โดยกำหนด เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานตลาดเขียว อำเภอสังขะ
          เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสังขะ
          เวลา 17.00 น. พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์