ประกวดหมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปี 2561

 

อบต.กระเทียม ได้จัด "โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตำบ ประจำปี 2561 ขึ้น

             

             เมื่อวันที่ 7-14 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านและชุมชนเป็นอย่างดี จากการประกวดครั้งนี้ ทำให้ได้แนวคิดการจัดการขยะ เช่น

             การทำถังขยะเปียก  

35437326 1574811906001152 2037821184334102528 o

             การทำน้ำหมักชีวภาพ

35297866 1574811266001216 5951125750697426944 o  35382915 1574811856001157 7401393300109787136 o  

             การใช้วัสดุมาเป็นภาชนะคัดแยกขยะรีไซเคิล

35330163 1574811126001230 7407139210437591040 o 35345535 1574812029334473 1801418071169040384 o 35345535 1574812029334473 1801418071169040384 o 35358001 1574811926001150 7027378902204940288 o 35358403 1574811396001203 1399140142756659200 o 35358403 1574811396001203 1399140142756659200 o

             การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ

35328526 1574811526001190 657947517542989824 o

             การทำดอกไม้ผ้าป่า

35415374 1574811826001160 6122449535118606336 o 

             การจัดการขยะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

35285430 1574811606001182 4872832494019280896 o 35357249 1574811209334555 6434734300813328384 o 35357249 1574811209334555 6434734300813328384 o

             และอีกมากมาย

             และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวตำบลกระเทียมทุกท่านหันมาคัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อตำบลกระเทียมของเรา "ตำบลกระเทียมสะอาดตา น่าอยู่" นะค่ะ

????????35381739 1574811189334557 4176039862027157504 o????