โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมไหมเชิงธรรมชาติ"

 

2-5 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์หม่อนไหมบ้านโนนสง่า......

????????‍❤️‍????  อบต.กระเทียม  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมไหมสีธรรมชาติ ให้แก่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า # สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยสีธรรมชาติ ต่อยอดความสามารถด้านการมัดหมี่ การทอที่เราถนัดอยู่แล้ว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป ????????

 

ขอบคุณวิทยากร (คุณสมคิด เพชรใส) เจ้าของรางวัล "ศิลปิน OTOP " หมาดๆ


 .8