กิจกรรม Big Cleaning Day (ศพด.)ทุกวันศุกร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กระเทียม

จะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อฝึกให้หนูน้อยรักความสะอาด มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนๆ

ผู้ปกครอง และคุณครู  เพื่อความสะอาดของ ศพด.ของหนูๆคะ


30168100 1544355202380156 1494327516946169812 o 

 30424934 1544354822380194 2416747883413726725 o

30805990 1544358112379865 391128201430738100 o 

 30813929 1544358202379856 6339430280039158067 o

30848970 1544354882380188 4636377239064050340 o