กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

 

  0024

 

               องค์การบริหารสวนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการอบรมให้ประชาชนตำบลกระเทียมที่มีจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 


           โดยจัดอบรม ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังงขะะ จังหวัดสุรินทร์


ภาพกิจกรรม