กิจกรรม 5 ส.

 

5 .  0060

 

ครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน แบบ 5 ส.

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

 

            เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่รอบๆ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม


ภาพกิจกรรม  


View the embedded image gallery online at:
http://www.krathiam.go.th/index.php/en/2/266-5#sigFreeId57a7a90e81