กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 

IMG 7771

 

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการคอร์รัปชั่น


IMG 7749

IMG 7767

IMG 7771

IMG 7774


มีกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงาน


193998

194000

194007