โครงการส่งเสิรมพัฒนาทักษะการอ่าน

 

18076582 856582254490791 6352377691123915969 o

 

 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนแก่เด็ก เยาวชน ตำบลกระเทียม


           เราทำงานเชิงรุก ....ไปสอนเด็กถีงชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อจะได้ให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กที่บ้าน


            ผู้ปกครองท่านใดอยากให้ลูกหลานร่วมกิจกรรมนี้  สามารถเข้าร่วมได้เลยนะคะ วันเวลาใดสอบถามกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิก อบต.ได้เลยคะ