วันท้องถิ่นไทย

 

 

216497

 

วันท้องถิ่นไทย


           ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ ร่วมกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


ภาพกิจกรรม...