โครงการจ้างนักเรียนทำงานช่วงปิดเทอม

 

18554111 1406230199443487 589706978 o


โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน  ประจำปีงบประมาณ 2560

             

 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

          ๑. เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนตามนโยบายรัฐบาล

 

          ๒. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง   

          ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


ภาพกิจกรรม