Get Adobe Flash player

 31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

172911
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
215
308
1386
169403
5392
10180
172911

Your IP: 18.212.239.56
Server Time: 2019-04-18 16:21:34

เข้าสู่ระบบ

ข่าวกิจกรรม

Display # 
Title Published Date Hits
กะติมสาส์นฉบับที่ 1 ปีที่ 1 30 November 2018 100
การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดป่วย การตาย จากโรคไข้เลือดออก 12 November 2018 98
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 12 November 2018 104
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 12 November 2018 74
อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ” ประจำปี 2561 10 September 2018 91
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 06 August 2018 127
การจัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีงบประมาณ 2561 30 July 2018 90
อบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมไหมสีธรรมชาติให้แก่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า ปีงบประมาณ 2561 10 July 2018 91
ประกวดหมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปี 2561 05 July 2018 192
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมไหมเชิงธรรมชาติ" 05 July 2018 136
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2561 28 June 2018 85
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2561 12 April 2018 90
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน อบต.กระเทียม 11 April 2018 168
การออกสำรวจ ภาษีอากร ประจำปีงบประมาณ 2561 09 January 2018 145
ร่วมรณรงค์ถังขยะเปียก (ขยะอินทรีย์) 27 April 2018 148
กิจกรรม Big Cleaning Day (ศพด.) 27 April 2018 154
การดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน 20 May 2018 130
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 31 July 2017 411
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อขอพรให้สิ่งศักสิทธิคุ้มครอง 17 April 2017 187
ตรวจสุขภาพประจำปี 30 June 2017 1269
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 30 June 2017 415
กิจกรรม 5 ส. 30 June 2017 1123
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 13 June 2017 453
โครงการส่งเสิรมพัฒนาทักษะการอ่าน 22 May 2017 415
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น 22 May 2017 420
วันท้องถิ่นไทย 22 May 2017 552
การจัดเก็บภาษี 22 May 2017 498
โครงการจ้างนักเรียนทำงานช่วงปิดเทอม 22 May 2017 739
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 18 May 2017 817
แจกเบี้ยยังชีพ 17 May 2017 125