บัดนี้การได้สิ้นสุดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

สอบวันที่ 7 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น. - 11.00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่  ***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน***