องค์การบริาหรส่วนตำบลกระเทียม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 – 2566) จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

                       1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 ตำแหน่ง

                             1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข        จำนวน 1 อัตรา

                             1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                     จำนวน 1 อัตรา

                             1.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                      จำนวน 2 อัตรา

                       2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

                             2.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงาน)                 จำนวน 1 อัตรา

                             2.2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ศพด.)                   จำนวน 1 อัตรา

                             2.3 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)                      จำนวน 2 อัตรา

ซึ่งมีกำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 – 31 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  


ดาวน์โหลดได้ที่นี่  ***** pdfประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง *****images 12