หยุดเผาตอซังข้าว
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกท่าน หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยรณรงค์ให้ไถกลบตอซังหรือใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว แทนการเผา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (PM 2.5) จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร หยุดเผา ตอซังข้าว หรือฟางข้าวในนาข้าว