การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

 

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว

สภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

ในหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนและอาจเกิดแนวโน้มของการเจ็บป่วยด้วยโรคจากภัยหนาว องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมจึงขอให้ประชาชนดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว