ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ขอความร่วมมือเกษตรกรทุกท่าน หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 22 May 2019 109
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายผู้บริหาร 08 November 2019 15
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (2) 15 July 2020 18
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08 July 2020 17
ประกาสผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 23 June 2020 21
การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) 25 June 2020 21
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 25 June 2020 24
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 7) 24 June 2020 24
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ 09 June 2020 30
ไข้เลือดออกป้องกันได้ด้วยมาตรการ 5ป 1ข 27 May 2020 38
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 April 2020 62
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 April 2020 60
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) 09 April 2020 72
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 24 March 2020 86
ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 March 2020 82
ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 March 2020 69
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม ประจำปี 2563 06 March 2020 140
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 09 January 2020 88
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.กระเทียม 27 January 2020 125
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว 19 November 2019 175
ประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 October 2019 169
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 18 November 2019 159
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และภารโรง (2) 09 September 2019 282
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (2) 06 September 2019 316
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการใบแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 27 December 2018 152
แจ้งให้ชำระภาษ๊บำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 27 December 2018 149
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 November 2018 344
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 04 October 2018 185
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 05 September 2018 183
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 03 August 2018 169