ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 24 March 2020 5
ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 March 2020 20
ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 March 2020 18
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม ประจำปี 2563 06 March 2020 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 09 January 2020 37
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.กระเทียม 27 January 2020 57
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว 19 November 2019 104
ประกาศเผยแพร่งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 October 2019 104
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 18 November 2019 89
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และภารโรง (2) 09 September 2019 191
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (2) 06 September 2019 211
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการใบแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 27 December 2018 104
แจ้งให้ชำระภาษ๊บำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 27 December 2018 103
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 November 2018 265
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 04 October 2018 141
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 05 September 2018 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 03 August 2018 129
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 05 July 2018 137
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 04 June 2018 136
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 03 May 2018 133
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 04 April 2018 146
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 02 February 2018 141
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 05 March 2018 132
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 03 January 2018 128
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 07 December 2017 129
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 03 November 2017 134
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 October 2018 144
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 October 2018 159
ประกาศริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม 24 September 2018 154
ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะที่ยั่งยืน 27 June 2017 190