Get Adobe Flash player

 31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

127390
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
70
81
151
126010
3418
6383
127390

Your IP: 54.196.190.32
Server Time: 2018-11-19 05:00:50

เข้าสู่ระบบ

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 2- ประสาทหมื่นชัย 17 ตุลาคม 2561 3
ร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกดีเซล 17 ตุลาคม 2561 3
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 17 ตุลาคม 2561 4
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt Concerte ม.10 - บ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก 17 กันยายน 2561 17
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม 05 มีนาคม 2561 46
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อ่เหลี่ยมระบายน้ำ พร้อมแผงกั้น 2 จุด หมู่ที่ 7 (จุดนานายสาน พิศเพ็ง) 11 มกราคม 2561 42
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 จุดแยกถนนราดยาง - ร้านค้า 12 กุมภาพันธ์ 2561 44
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ทางเข้าหมู่บ้านทิศใต้) ต่อโครงการเดิม 12 กุมภาพันธ์ 2561 40
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - เพชรจังวา 12 กุมภาพันธ์ 2561 40
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 (จุดแยกถนนใหญ่-ร้านค้า) 12 กุมภาพันธ์ 2561 39
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองยาว-กระเทียม (จุดร้านปัญญาพานิชย์-ต้นยางใหญ่) 12 กุมภาพันธ์ 2561 43
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ม.17 (ซอยร้านค้า) 11 มกราคม 2561 42
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านแยง หมู่ที่ 3 (ถนนเทพสุริยา) 11 มกราคม 2561 51
โครงการก่อสร้างรั้วศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 11 มกราคม 2561 36
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 11 มกราคม 2561 43
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัมย์ หมู่ที่ 7 12 กุมภาพันธ์ 2561 41
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 18 จุดร้าน 99 - สวนป่า 04 เมษายน 2561 42
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 12 กุมภาพันธ์ 2561 41
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมแผงกั้นนำ้ หมู่ที่ 16(จุดนานายบันลือ) 11 มกราคม 2561 41
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยต้นประดู่) 05 มีนาคม 2561 41
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (ซอยคุ้มเล็ง บ้านยายโพ๊ะ) 23 เมษายน 2561 42
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ซอยรุ่งเรือง) 05 มีนาคม 2561 45
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้น 2 จุด ม.7 (นายสาน พิศเพ็ง) 12 มกราคม 2561 106
โครงการก่อสร้างเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (ถนนเทพสุริยา) 12 มกราคม 2561 111
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้นน้ำ ม.16 12 มกราคม 2561 133
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 11 มกราคม 2560 71
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.17 12 มกราคม 2561 112
โครงการก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 12 มกราคม 2561 122
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.บ้านโนนสง่า ม.8 12 มกราคม 2561 124
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในตำบลกระเทียม 28 พฤศจิกายน 2560 155