Get Adobe Flash player

 31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

153095
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
276
424
2399
148515
5222
10079
153095

Your IP: 54.226.23.160
Server Time: 2019-02-16 09:23:07

เข้าสู่ระบบ

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการกำหนดราคาคลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นจุดนาตาเมิน หมู่ที่ 1 15 มกราคม 2562 14
ประกาศผลการกำหนดราคาคลาง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ถนนประชาร่วมใจ 18 ธันวาคม 2561 15
ประกาศผลการกำหนดราคาคลาง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 จุดร้านค้า-สะพาน 18 ธันวาคม 2561 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางจำนง - นางพิกุล-หนองระหาร 18 ธันวาคม 2561 10
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 15 ซอยปัญญาเลิศ-ซอยสนองราษฎร์ 18 ธันวาคม 2561 16
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคิดลงหินคลุก หมู่ที่ 20 สายสุขสบาย-บ้านโพธิ์ 18 ธันวาคม 2561 14
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนฝั่งตรงข้ามโรงเรียนกระทียมวิทยา 18 มกราคม 2562 13
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมุ่ที่ 2- ประสาทหมื่นชัย 17 ตุลาคม 2561 39
ร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกดีเซล 17 ตุลาคม 2561 36
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 17 ตุลาคม 2561 39
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน Para-Asphalt Concerte ม.10 - บ้านโคกเกาะ ต.อู่โลก 17 กันยายน 2561 65
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม 05 มีนาคม 2561 93
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อ่เหลี่ยมระบายน้ำ พร้อมแผงกั้น 2 จุด หมู่ที่ 7 (จุดนานายสาน พิศเพ็ง) 11 มกราคม 2561 97
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 จุดแยกถนนราดยาง - ร้านค้า 12 กุมภาพันธ์ 2561 80
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ทางเข้าหมู่บ้านทิศใต้) ต่อโครงการเดิม 12 กุมภาพันธ์ 2561 105
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - เพชรจังวา 12 กุมภาพันธ์ 2561 97
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 (จุดแยกถนนใหญ่-ร้านค้า) 12 กุมภาพันธ์ 2561 81
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองยาว-กระเทียม (จุดร้านปัญญาพานิชย์-ต้นยางใหญ่) 12 กุมภาพันธ์ 2561 96
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ม.17 (ซอยร้านค้า) 11 มกราคม 2561 90
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านแยง หมู่ที่ 3 (ถนนเทพสุริยา) 11 มกราคม 2561 103
โครงการก่อสร้างรั้วศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 11 มกราคม 2561 89
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 11 มกราคม 2561 92
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัมย์ หมู่ที่ 7 12 กุมภาพันธ์ 2561 93
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 18 จุดร้าน 99 - สวนป่า 04 เมษายน 2561 99
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 12 กุมภาพันธ์ 2561 98
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมแผงกั้นนำ้ หมู่ที่ 16(จุดนานายบันลือ) 11 มกราคม 2561 84
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยต้นประดู่) 05 มีนาคม 2561 93
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (ซอยคุ้มเล็ง บ้านยายโพ๊ะ) 23 เมษายน 2561 87
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ซอยรุ่งเรือง) 05 มีนาคม 2561 92
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้น 2 จุด ม.7 (นายสาน พิศเพ็ง) 12 มกราคม 2561 158