Get Adobe Flash player

1211 

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

101026
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
316
241
1057
98542
4367
8443
101026

Your IP: 54.198.243.51
Server Time: 2018-07-18 20:30:57

เข้าสู่ระบบ

ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการก่อสร้างโรงเรือนเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราสุการาม 05 มีนาคม 2561 6
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อ่เหลี่ยมระบายน้ำ พร้อมแผงกั้น 2 จุด หมู่ที่ 7 (จุดนานายสาน พิศเพ็ง) 11 มกราคม 2561 5
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 จุดแยกถนนราดยาง - ร้านค้า 12 กุมภาพันธ์ 2561 7
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (ทางเข้าหมู่บ้านทิศใต้) ต่อโครงการเดิม 12 กุมภาพันธ์ 2561 5
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 - เพชรจังวา 12 กุมภาพันธ์ 2561 5
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 (จุดแยกถนนใหญ่-ร้านค้า) 12 กุมภาพันธ์ 2561 4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองยาว-กระเทียม (จุดร้านปัญญาพานิชย์-ต้นยางใหญ่) 12 กุมภาพันธ์ 2561 5
โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ม.17 (ซอยร้านค้า) 11 มกราคม 2561 5
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านแยง หมู่ที่ 3 (ถนนเทพสุริยา) 11 มกราคม 2561 5
โครงการก่อสร้างรั้วศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 11 มกราคม 2561 4
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 11 มกราคม 2561 5
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัมย์ หมู่ที่ 7 12 กุมภาพันธ์ 2561 6
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 18 จุดร้าน 99 - สวนป่า 04 เมษายน 2561 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 12 กุมภาพันธ์ 2561 4
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมแผงกั้นนำ้ หมู่ที่ 16(จุดนานายบันลือ) 11 มกราคม 2561 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยต้นประดู่) 05 มีนาคม 2561 4
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (ซอยคุ้มเล็ง บ้านยายโพ๊ะ) 23 เมษายน 2561 5
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ซอยรุ่งเรือง) 05 มีนาคม 2561 5
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้น 2 จุด ม.7 (นายสาน พิศเพ็ง) 12 มกราคม 2561 69
โครงการก่อสร้างเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (ถนนเทพสุริยา) 12 มกราคม 2561 71
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้นน้ำ ม.16 12 มกราคม 2561 73
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 11 มกราคม 2560 23
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.17 12 มกราคม 2561 72
โครงการก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 12 มกราคม 2561 76
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.บ้านโนนสง่า ม.8 12 มกราคม 2561 85
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในตำบลกระเทียม 28 พฤศจิกายน 2560 105
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในตำบลกระเทียม 28 พฤศจิกายน 2560 91