Get Adobe Flash player

1211 

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

100974
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
264
241
1005
98542
4315
8443
100974

Your IP: 54.198.243.51
Server Time: 2018-07-18 20:20:56

เข้าสู่ระบบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 19 มกราคม 2561 1
ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเวลาตรวรับงานโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัมย์พัฒนา หมู่ที่ 7 04 เมษายน 2561 3
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัมย์พัฒนา หมู่ที่ 7 19 กุมภาพันธ์ 2561 1
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้น หมู่ที่ 16 จุดนานายบันลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2561 2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมแผงกั้น หมู่ที่ 16 จุดนานายบันลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2561 1
ประกาศประชาสัมพันธ์ วันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (วอยรุ่งเรือง) 10 เมษายน 2561 2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (วอยรุ่งเรือง) 19 มีนาคม 2561 3
ประกาศประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ซอยต้นประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 23 เมษายน 2561 3
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ซอยต้นประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 16 มีนาคม 2561 3
ประกาศประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 09 พฤษภาคม 2561 3
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 16 มีนาคม 2561 3
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 16 มีนาคม 2561 3
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มร่มเย็น จุดบ้านนายคลอง-บ้านนายคม) ต่อโครงการเดิม 16 มีนาคม 2561 1
ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มรุ่มเย็น - จุดบ้านนายคลอง - บ้านนายคม)(ต่อโครงการเดิม 16 มีนาคม 2561 11
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 11 (ซอยคุ้มรุ่มเย็น - จุดบ้านนายคลอง - บ้านนายคม)(ต่อโครงการเดิม 02 มีนาคม 2561 10
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 19 มกราคม 2561 11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 01 กุมภาพันธ์ 2560 33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 23 มกราคม 2560 37
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 20 มกราคม 2560 28
ประกาศประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบบกระเทียม 30 ธันวาคม 2559 28
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 08 มีนาคม 2560 33
ประกาศรายชือผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 20 กุมภาพันธ์ 2560 23
ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 10 กุมภาพันธ์ 2560 25
ประกาศรายชือผู้ซื้อเอกสาร ประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 09 กุมภาพันธ์ 2560 30
ประกาศประมูลราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตฯ (บ้านกระเทียม-บ้านกัลเต็ล) หมู่ที่ 9 หน้าโรงเรียนบ้านโนนสบาย - บ้านสน ตำบลสะกาด 27 มกราคม 2560 27
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) 20 พฤศจิกายน 2560 51
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสาร ประมูลราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกระเทียม 13 มกราคม 2560 22
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 08 พฤศจิกายน 2559 25
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 (ซอยประชาราษฏร์ ทิศใต้) 28 กุมภาพันธ์ 2560 50
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ซอยประชาราษฎร์ทิศใต้ 15 กุมภาพันธ์ 2560 23
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายบ้านหมื่นชัย หมู่ที่ 6 (จุดนาตาดำ - บ้านโคกวัด) 28 กุมภาพันธ์ 2560 51
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายบ้านหมื่นชัย หมู่ที่ 6 (จุดนาตาดำ - บ้านโคกวัด) 15 กุมภาพันธ์ 2560 24
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 กุมภาพันธ์ 2560 40
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 15 กุมภาพันธ์ 2560 24
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 กุมภาพันธ์ 2560 24
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 กุมภาพันธ์ 2560 22
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 กุมภาพันธ์ 2560 24
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านถนน หมู่ที่ 5 - บ้านจรวย (ตำบลลำดวน) 28 กุมภาพันธ์ 2560 26
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ม.2-ม.13 15 กุมภาพันธ์ 2560 24
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2-ม.13 27 กุมภาพันธ์ 2560 25
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.ม.2-ม.13 27 กุมภาพันธ์ 2560 24
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1-ม.13 01 มีนาคม 2560 44
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2-ม.13 01 มีนาคม 2560 31
ประกาศผลการสอบราคจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 - หมู่ 13 28 กุมภาพันธ์ 2560 44
สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านตระเปียงเวง ม.4 - บ้านถนน ม.5 20 เมษายน 2560 274
ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ 05 พฤษภาคม 2560 317
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการว่างท่อน้ำเพื่อการเกษตร 01 มีนาคม 2560 71
ประกาศสอบราคาโครงการว่างท่อน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกรัมย์ หมู่ที่ 16 16 กุมภาพันธ์ 2560 74
ประกาศผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโนนสบาย ม.9 - บ้านโนนสำราญ ม.11 12 มกราคม 2560 345
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนน 16 โครงการ 15 กุมภาพันธ์ 2560 420
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนสบาย หมู่ที่ 9 - 11 บ้านโนนสำราญ 27 ธันวาคม 2559 372
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.12 ต.กระเทียม 27 ธันวาคม 2559 429
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง ม.10 (สายทิศใต้หมู่บ้าน) 09 กันยายน 2559 261
โครงการปรับปรุง ศพด. บ้านโนนสบาย หมู่ 9 12 กันยายน 2559 231
โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านโคกรัมย์ ม.7 08 กันยายน 2559 225
โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านกระเทียม ม.1 08 ธันวาคม 2559 356
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง ม.10 08 ธันวาคม 2559 393
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเตือม ม.21 (ถนนข้าวเหนียว) 08 ธันวาคม 2559 356
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านชัยมงคล - บ้านด่านเจริญ 08 ธันวาคม 2559 384
โครงการท่อระบายน้ำผ่าซีกบ้านสุขสบาย หมู่ที่ 20 08 ธันวาคม 2559 335
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสบายน้อย หมู่ที่ 14 (ถนนพรมสอนส์แจกบ้านยายไข่-หน้าโรงเรียน) 07 กันยายน 2559 235
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ลักบ้านด่านเจริญ หมู่ที่ 19 (สายโคกโพธิ์ - ม.13) 09 กันยายน 2559 222
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 08 กรกฎาคม 2558 246
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 03 กรกฎาคม 2558 221
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง(สายบ้านหนองยาว-กระเทียม)) 28 มิถุนายน 2559 270
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง(สายกระเทียม-กัลเต็ล) 28 มิถุนายน 2559 268
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 (ซอยตาเปียน-ตาน้อย) 23 มิถุนายน 2559 269
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม หมู่ที่ 1 (ถนนหนองระหาร) 23 มิถุนายน 2559 278
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง-โครงการซ่อมผิวทาง Asphaltic-concrete 09 มิถุนายน 2559 286
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง-บ้านหนองยาว-กระเทียม 08 มิถุนายน 2559 277
ประกาศผลการกำหนดราคากลาง-กระเทียม-กันเต็ล 08 มิถุนายน 2559 276
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01 มิถุนายน 2559 247
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01 เมษายน 2559 234
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01 มีนาคม 2559 227
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 10 กุมภาพันธ์ 2559 236
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 07 มกราคม 2559 233
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ธันวาคม 2558 234
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 06 พฤศจิกายน 2558 236
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง 31 พฤษภาคม 2559 256
แบบ ป.ป.ช.1 12 พฤษภาคม 2559 241
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 04 พฤษภาคม 2559 308
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ 04 พฤษภาคม 2559 378
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน 04 พฤษภาคม 2559 381
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ 02 พฤษภาคม 2559 324
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 (ซอยกอบสุข) 11 เมษายน 2559 315
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้หมู่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 11 เมษายน 2559 331
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 8 (ซอยตาเปียน-ตาน้อย) 11 เมษายน 2559 331
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเทียม ม.1(ถนนหนองระหาร) 11 เมษายน 2559 359
ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง จำนวน 6 โครงการ 25 มกราคม 2559 372
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 30 พฤศจิกายน 2558 337
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านถนน ม.5 17 พฤศจิกายน 2558 337
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านกระเทียม ม.1 17 พฤศจิกายน 2558 339
ประกาศกำหนดราคากลาง ซ่อมผิวลาดยาง 17 พฤศจิกายน 2558 318
ประกาศประกาศกำหนดราคากลาง สร้างรั้ว ม.13 17 พฤศจิกายน 2558 282
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายบ้านถนน ม.5 - บ้านตระเปียงเวง ม.4 17 พฤศจิกายน 2558 317
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโคกรัมย์พัฒนา ถึง บ้านโคกปีืด 17 พฤศจิกายน 2558 304
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่หมู่ที่ 12 17 พฤศจิกายน 2558 290
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตระเปียงเวง ม.4 17 พฤศจิกายน 2558 306
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเทียม ม.2 17 พฤศจิกายน 2558 287
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรั้วล้อมสระน้ำบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 13 16 พฤศจิกายน 2558 305