Get Adobe Flash player

 31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

127377
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
57
81
138
126010
3405
6383
127377

Your IP: 54.196.190.32
Server Time: 2018-11-19 04:44:53

เข้าสู่ระบบ

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดป่วย การตาย จากโรคไข้เลือดออก 12 พฤศจิกายน 2561 3
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 12 พฤศจิกายน 2561 6
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 12 พฤศจิกายน 2561 3
อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ” ประจำปี 2561 10 กันยายน 2561 7
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 06 สิงหาคม 2561 46
การจัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีงบประมาณ 2561 30 กรกฎาคม 2561 7
อบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมไหมสีธรรมชาติให้แก่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า ปีงบประมาณ 2561 10 กรกฎาคม 2561 3
ประกวดหมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปี 2561 05 กรกฎาคม 2561 55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมไหมเชิงธรรมชาติ" 05 กรกฎาคม 2561 53
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2561 28 มิถุนายน 2561 3
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2561 12 เมษายน 2561 4
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน อบต.กระเทียม 11 เมษายน 2561 67
การออกสำรวจ ภาษีอากร ประจำปีงบประมาณ 2561 09 มกราคม 2561 59
ร่วมรณรงค์ถังขยะเปียก (ขยะอินทรีย์) 27 เมษายน 2561 63
กิจกรรม Big Cleaning Day (ศพด.) 27 เมษายน 2561 59
การดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน 20 พฤษภาคม 2561 57
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 31 กรกฎาคม 2560 303
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อขอพรให้สิ่งศักสิทธิคุ้มครอง 17 เมษายน 2560 91
ตรวจสุขภาพประจำปี 30 มิถุนายน 2560 744
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 30 มิถุนายน 2560 304
กิจกรรม 5 ส. 30 มิถุนายน 2560 830
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 13 มิถุนายน 2560 337
โครงการส่งเสิรมพัฒนาทักษะการอ่าน 22 พฤษภาคม 2560 308
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2560 307
วันท้องถิ่นไทย 22 พฤษภาคม 2560 412
การจัดเก็บภาษี 22 พฤษภาคม 2560 377
โครงการจ้างนักเรียนทำงานช่วงปิดเทอม 22 พฤษภาคม 2560 564
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 18 พฤษภาคม 2560 672
แจกเบี้ยยังชีพ 17 พฤษภาคม 2560 37