Get Adobe Flash player

 31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

143887
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
157
387
2047
139057
6093
7908
143887

Your IP: 54.227.76.180
Server Time: 2019-01-18 11:16:44

เข้าสู่ระบบ

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กะติมสาส์นฉบับที่ 1 ปีที่ 1 30 พฤศจิกายน 2561 35
การป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดป่วย การตาย จากโรคไข้เลือดออก 12 พฤศจิกายน 2561 38
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 12 พฤศจิกายน 2561 41
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 12 พฤศจิกายน 2561 28
อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ” ประจำปี 2561 10 กันยายน 2561 33
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 06 สิงหาคม 2561 75
การจัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปีงบประมาณ 2561 30 กรกฎาคม 2561 38
อบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมไหมสีธรรมชาติให้แก่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า ปีงบประมาณ 2561 10 กรกฎาคม 2561 33
ประกวดหมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ประจำปี 2561 05 กรกฎาคม 2561 90
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมไหมเชิงธรรมชาติ" 05 กรกฎาคม 2561 81
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2561 28 มิถุนายน 2561 32
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2561 12 เมษายน 2561 31
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน อบต.กระเทียม 11 เมษายน 2561 103
การออกสำรวจ ภาษีอากร ประจำปีงบประมาณ 2561 09 มกราคม 2561 92
ร่วมรณรงค์ถังขยะเปียก (ขยะอินทรีย์) 27 เมษายน 2561 93
กิจกรรม Big Cleaning Day (ศพด.) 27 เมษายน 2561 89
การดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน 20 พฤษภาคม 2561 85
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 31 กรกฎาคม 2560 332
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อขอพรให้สิ่งศักสิทธิคุ้มครอง 17 เมษายน 2560 124
ตรวจสุขภาพประจำปี 30 มิถุนายน 2560 947
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 30 มิถุนายน 2560 346
กิจกรรม 5 ส. 30 มิถุนายน 2560 940
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 13 มิถุนายน 2560 390
โครงการส่งเสิรมพัฒนาทักษะการอ่าน 22 พฤษภาคม 2560 348
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2560 354
วันท้องถิ่นไทย 22 พฤษภาคม 2560 454
การจัดเก็บภาษี 22 พฤษภาคม 2560 427
โครงการจ้างนักเรียนทำงานช่วงปิดเทอม 22 พฤษภาคม 2560 626
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 18 พฤษภาคม 2560 733
แจกเบี้ยยังชีพ 17 พฤษภาคม 2560 65