Get Adobe Flash player

 31

32

แหล่งความรู้จำนวนผู้เข้าชม

153072
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
253
424
2376
148515
5199
10079
153072

Your IP: 54.226.23.160
Server Time: 2019-02-16 08:57:59

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562 27 ธันวาคม 2561 13
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการใบแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 27 ธันวาคม 2561 16
แจ้งให้ชำระภาษ๊บำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 27 ธันวาคม 2561 14
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.สัญจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 พฤศจิกายน 2561 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 04 ตุลาคม 2561 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 05 กรกฎาคม 2561 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 03 พฤษภาคม 2561 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 04 เมษายน 2561 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 05 มีนาคม 2561 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 03 มกราคม 2561 47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 07 ธันวาคม 2560 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 03 พฤศจิกายน 2560 45
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ตุลาคม 2561 54
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 ตุลาคม 2561 70
ประกาศริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม 24 กันยายน 2561 58
ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะที่ยั่งยืน 27 มิถุนายน 2560 125
ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด 26 มิถุนายน 2560 115
ประชาสัมพันธ์การใช้ความเร็วให้เหมาะสม 31 มกราคม 2561 90
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวขัองกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 06 มกราคม 2560 109
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 05 ตุลาคม 2560 121
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 04 กันยายน 2560 123
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 04 กรกฎาคม 2560 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 03 สิงหาคม 2560 95
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 05 มิถุนายน 2560 130
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 03 เมษายน 2560 109
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560 98